Hugh Wilson, 1764-1824
Dịch lời của C. F. Alexander, 1848

Câu 1

1.Kìa [Ab]xem ngọn đồi xanh [Ab]ở [Eb7]chân [Ab]trời,

Ngang với vách [Ab]thành vắng [Eb7]tanh,

Chỗ [Ab]Jê-[Eb7]sus [Fm]Christ [Ab7]xưa [Db]huyết [Ab]báu [Eb7]rơi,

[Ab]Để [Ab]chuộc tội [Ab]lỗi [Eb7]dân [Ab]mình.

Câu 2

2.Nào [Ab]ai hiểu được, ai [Ab]tả [Eb7]cho [Ab]tường

Thân Chúa khổ [Ab]nhục đáng [Eb7]thương;

Quyết [Ab]tin [Eb7]vì [Fm]tội [Ab7]ta [Db]Chúa [Ab]đảm [Eb7]đương

[Ab]Ở [Ab]thập tự [Ab]khổ [Eb7]trăm [Ab]đường.

Câu 3

3.Ngài [Ab]thay dân mình huyết [Ab]báu [Eb7]tuôn [Ab]ròng,

Để rửa bao [Ab]tội vấn [Eb7]vương;

Huyết [Ab]Chúa [Eb7]linh [Fm]nghiệm [Ab7]cứu [Db]rỗi [Ab]vô [Eb7]song

[Ab]Cuối [Ab]cùng đưa [Ab]đến [Eb7]thiên [Ab]đường.

Câu 4

4.Tuyệt [Ab]không việc làm khổ [Ab]khắc [Eb7]thân, [Ab]hồn

Mong trả giá [Ab]tội ác [Eb7]đâu;

Chúng [Ab]ta [Eb7]đây [Fm]được [Ab7]qua [Db]cánh [Ab]thiên [Eb7]môn,

[Ab]Chỉ [Ab]Ngài thương [Ab]mở [Eb7]cho [Ab]vào.

Câu 5

5.Ngài [Ab]yêu dân mình không [Ab]quản [Eb7]khó [Ab]khăn,

Ta phải yêu [Ab]Ngài tất [Eb7]sanh;

Quyết [Ab]tin [Eb7]huyết [Fm]Ngài [Ab7]tiêu [Db]khử [Ab]ác [Eb7]căn,

[Ab]Dốc [Ab]lòng hầu [Ab]Chúa [Eb7]trung [Ab]thành.

Câu 6

6.Vì [Ab]kia, ngọn đồi xanh [Ab]ở [Eb7]chân [Ab]trời,

Ngang với vách [Ab]thành vắng [Eb7]tanh,

Chỗ [Ab]Jê-[Eb7]sus [Fm]mình [Ab7]treo [Db]huyết [Ab]báu [Eb7]rơi,

[Ab]Để [Ab]chuộc tội [Ab]lỗi [Eb7]dân [Ab]mình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập