Blanche Kerr Brock
Vibgil P. Brook

Câu 1

1.Hoàng hôn buông khắp nơi, ô bình minh sáng tươi,

là khi ở với Cha sống vui muôn đời.

Nhọc nhằn cùng khổ đau chấm dứt khắp nơi nơi,

Bình minh sẽ sáng tươi khi đêm qua rồi.

Câu 2

2.Trời mai ô sáng tươi, đâu còn vương vấn mây,

hoặc phong ba tố giông nát tan cuộc đời.

Ngày Jê-sus tái lâm chói ánh sáng vinh quang,

khi bóng tối tan thỏa vui thiên đàng.

Mới truy cập