John R. Sweney, 1887
Dịch lời của E. E. Hewitt, s. 1851

Câu 1

1.Tại cõi lòng nầy dương quang đương chói,

Sáng rỡ muôn màu tỏa soi

Sự sáng đời nay không sao so sánh,

Bởi -sus Chân Quang thánh.

Điệp khúc

Ánh thái dương nầy, ánh vinh hạnh đầy.

Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh đây,

Lúc -sus Christ vui mỉm miệng cười,

Lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.

Câu 2

2.Hòa khúc nhạc lòng tôi nay cao xướng,

Chúc tán Jê-sus Thánh Vương,

Còn khúc thần diệu tuy tôi khôn tấu,

Duy một Jê-sus nghe thấu.

Điệp khúc

Ánh thái dương nầy, ánh vinh hạnh đầy.

Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh đây,

Lúc -sus Christ vui mỉm miệng cười,

Lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.

Câu 3

3.Hiện cảnh mùa xuân trong tôi phơi phới,

Lúc Chúa đang gần gũi tôi,

Linh điểu bình an trong tôi đương hát,

Với hoa thiên ân thơm ngát.

Điệp khúc

Ánh thái dương nầy, ánh vinh hạnh đầy.

Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh đây,

Lúc -sus Christ vui mỉm miệng cười,

Lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.

Câu 4

4.Hiện cõi lòng đầy yêu thương, vui sướng,

Kính mến, hy vọng, tán dương,

Bởi phước hiện tại tâm tôi lai láng,

Với vui tương lai tươi sáng.

Điệp khúc

Ánh thái dương nầy, ánh vinh hạnh đầy.

Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh đây,

Lúc -sus Christ vui mỉm miệng cười,

Lòng tôi tắm ánh dương quang ngời.

Mới truy cập