Orien Johnson
Dịch lời của O. Johnson

Câu 1

Cỏ xanh [D]tươi hằng yên nghỉ

mé nước an [A7]vui, Ngài đưa [A7]tôi;

khi hoàng hôn [A7]giăng

khắp nơi tôi [D]bước theo [A7]Ngài.

Chỗ cỏ [D]xanh là nơi [B7]an nghỉ

của những [Em]chiên thuộc về [A7]Chúa,

[G][A7]chính tôi [D]đây.

Mé nước [G]trong, thảm cỏ [D]xanh,

Chúa dắt tôi, [A7] chính Jê-sus [D]đi cùng tôi.

Giữa canh... [G]...khuya, suốt lối [D]đi,

cứ bước đi, [A7] cứ nương nơi... [D]...Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập