Nhạc và lời: Lê Phước Thiện

Câu 1

1.Nhờ lời Kinh [G]Thánh dẫn dắt [Em]tôi đến Jê-[C]sus.

[Am] Chúa hứa với [D7]tôi Chúa yêu tôi suốt cuộc [G]đời.

Dầu cho nguy khốn khó khăn [Em]vây kín nơi [C]trần,

[A] cứ vững tin [D7]nơi Jê-sus là Chúa yêu [G]thương.

Moi buồn đau [C]xin dâng Jê-sus lo liệu [Am]cho,

con đây xin [D7]Chúa cứ quản cai cả cuộc [G]đời.

Điệp khúc

Lời Jê-sus [C]khuyên xin nguyện ghi nơi lòng [Am]con.

Cứu Chúa yêu [D7]thương, xin luôn ngự mãi nơi [G]lòng.

Câu 2

2.Thật vui khi [G]có Chúa Jê-[Em]sus với tôi [C]hoài.

[Am] Tiếng Chúa bên [D7]tai rất ấm êm rất ngọt [G]ngào:

“Nầy con yêu hỡi hãy lắng [Em]nghe tiếng Ta [C]truyền:

[A] Hãy mến yêu [D7]nhau như Ta đã mến yêu [G]con.”

Lời Jê-sus [C]con xin nguyện luôn luôn làm [Am]theo;

xin Cha yêu [D7]quý giúp đỡ con tín trung [G]hoài.

Điệp khúc

Lời Jê-sus [C]khuyên xin nguyện ghi nơi lòng [Am]con.

Cứu Chúa yêu [D7]thương, xin luôn ngự mãi nơi [G]lòng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập