Nhạc và lời: Lê Phước Thiện

Câu 1

1.Nhờ lời Kinh Thánh dẫn dắt tôi đến Jê-sus.

Chúa hứa với tôi Chúa yêu tôi suốt cuộc đời.

Dầu cho nguy khốn khó khăn vây kín nơi trần,

cứ vững tin nơi Jê-sus là Chúa yêu thương.

Moi buồn đau xin dâng Jê-sus lo liệu cho,

con đây xin Chúa cứ quản cai cả cuộc đời.

Điệp khúc

Lời Jê-sus khuyên xin nguyện ghi nơi lòng con.

Cứu Chúa yêu thương, xin luôn ngự mãi nơi lòng.

Câu 2

2.Thật vui khi Chúa Jê-sus với tôi hoài.

Tiếng Chúa bên tai rất ấm êm rất ngọt ngào:

“Nầy con yêu hỡi hãy lắng nghe tiếng Ta truyền:

Hãy mến yêu nhau như Ta đã mến yêu con.”

Lời Jê-sus con xin nguyện luôn luôn làm theo;

xin Cha yêu quý giúp đỡ con tín trung hoài.

Điệp khúc

Lời Jê-sus khuyên xin nguyện ghi nơi lòng con.

Cứu Chúa yêu thương, xin luôn ngự mãi nơi lòng.

Mới truy cập