William M. Golden
Dịch lời của W.M. Golden

Câu 1

1.Tôi quyết luôn luôn chăm lo việc lành,

người gặp gian nan tôi nguyện lo lắng.

Cuộc sống của tôi ngắn như mây chiều,

từ đây tôi quyết làm hết sức tôi.

Điệp khúc

Đời như mây chiều. chìm vào hoàng hôn,

còn không bao lâu, rồi tôi ra đi.

Tôi sẽ lên đường gặp những việc lành

trước do tôi làm,tại nơi đó đời mãi thắm tươi.

Câu 2

2.Con Đức Chúa Cha giống như ngọn đèn

dọc đường tôi đi xin nguyện soi sáng.

Tôi sẽ hát vang khúc ca khen Ngài,

nguyện luôn nâng đỡ bao kẻ khốn cùng.

Điệp khúc

Đời như mây chiều. chìm vào hoàng hôn,

còn không bao lâu, rồi tôi ra đi.

Tôi sẽ lên đường gặp những việc lành

trước do tôi làm,tại nơi đó đời mãi thắm tươi.

Câu 3

3.Tôi chỉ chăm lo sống luôn cho Ngài

bằng một cuộc sống thanh bạch nhân ái.

Vì Chúa tôi nguyện đứng lên mỗi ngày,

dùng đôi tay nhỏ lo cứu giúp người.

Điệp khúc

Đời như mây chiều. chìm vào hoàng hôn,

còn không bao lâu, rồi tôi ra đi.

Tôi sẽ lên đường gặp những việc lành

trước do tôi làm,tại nơi đó đời mãi thắm tươi.

Câu 4

4.Khi có ai cần đến đôi tay này,

dù đang đêm vắng tôi liền tìm đến.

Ai kẻ ốm đau, những ai bần hàn,

dùng lời êm ái chăm sóc lo liệu.

Điệp khúc

Đời như mây chiều. chìm vào hoàng hôn,

còn không bao lâu, rồi tôi ra đi.

Tôi sẽ lên đường gặp những việc lành

trước do tôi làm,tại nơi đó đời mãi thắm tươi.

Câu 5

5.Trong suốt linh trình có ai nặng nề,

nào đâu làm ngơ tôi liền giúp đỡ.

Bằng cả sức tôi khiến đêm nên ngày

đường đời gai góc rồi sẽ nở hoa.

Điệp khúc

Đời như mây chiều. chìm vào hoàng hôn,

còn không bao lâu, rồi tôi ra đi.

Tôi sẽ lên đường gặp những việc lành

trước do tôi làm,tại nơi đó đời mãi thắm tươi.

Mới truy cập