Nhạc và lời: Trương Văn Xê

Câu 1

1.Như bao áng [F]mây cho [Bb]đời bóng [Bb]mát,

con mong ước [C7]luôn yêu người thiết [F]tha.

Như mưa tưới vào vườn cây khô đang cần [Bb]nước,

[C7] mang bao ước [C7]vọng hầu việc Cha Thánh càng [F]hơn.

Điệp khúc

Dâng năng [Bb]lực nhiều hơn cho [Gm]Chúa,

dâng cuộc [F]đời thành tâm nhân ái.

Theo gương Chúa [C7]cùng ra đi cứu [F]người.

Câu 2

2.Tai con lắng [F]nghe vâng [Bb]lời Chúa [Bb]phán,

chân luôn bước [C7]đi theo Ngài tín [F]trung.

Tâm con hứa nguyện hằng chăm lo công việc [Bb]thánh,

[C7] xin cho mắt [C7]con luôn nhìn theo Chúa mà [F]đi.

Điệp khúc

Dâng năng [Bb]lực nhiều hơn cho [Gm]Chúa,

dâng cuộc [F]đời thành tâm nhân ái.

Theo gương Chúa [C7]cùng ra đi cứu [F]người.

Câu 3

3.Quanh đây biết [F]bao nhiêu [Bb]người khốn [Bb]khó,

con xin dốc [C7]tâm vui lòng sẻ [F]chia.

Ai đang thất vọng vì tương lai trong mờ [Bb]tối,

[C7] con vui giúp [C7]người quay về bên Chúa tình [F]yêu.

Điệp khúc

Dâng năng [Bb]lực nhiều hơn cho [Gm]Chúa,

dâng cuộc [F]đời thành tâm nhân ái.

Theo gương Chúa [C7]cùng ra đi cứu [F]người.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập