Nhạc và lời: Trương Văn Xê

Câu 1

1.Như bao áng mây cho đời bóng mát,

con mong ước luôn yêu người thiết tha.

Như mưa tưới vào vườn cây khô đang cần nước,

mang bao ước vọng hầu việc Cha Thánh càng hơn.

Điệp khúc

Dâng năng lực nhiều hơn cho Chúa,

dâng cuộc đời thành tâm nhân ái.

Theo gương Chúa cùng ra đi cứu người.

Câu 2

2.Tai con lắng nghe vâng lời Chúa phán,

chân luôn bước đi theo Ngài tín trung.

Tâm con hứa nguyện hằng chăm lo công việc thánh,

xin cho mắt con luôn nhìn theo Chúa mà đi.

Điệp khúc

Dâng năng lực nhiều hơn cho Chúa,

dâng cuộc đời thành tâm nhân ái.

Theo gương Chúa cùng ra đi cứu người.

Câu 3

3.Quanh đây biết bao nhiêu người khốn khó,

con xin dốc tâm vui lòng sẻ chia.

Ai đang thất vọng vì tương lai trong mờ tối,

con vui giúp người quay về bên Chúa tình yêu.

Điệp khúc

Dâng năng lực nhiều hơn cho Chúa,

dâng cuộc đời thành tâm nhân ái.

Theo gương Chúa cùng ra đi cứu người.

Mới truy cập