George C. Stebbins
Dịch lời của C.C. Luther

Câu 1

[D]1.Mai đây tôi về với Chúa trên trời

[A7]mang tay không gặp Chúa thôi [D]sao?

[D]Bao nhiêu công việc [Bm]nếu bỏ [D]qua hoài,

[G]chiến thắng [D]đâu? Lấy [A7]chi dâng [D]Ngài?

Điệp khúc

[D]Đến với [Bm]Đấng thay [D]tôi huyết [F#m]tuôn trào,

[D]đến với [Bm]Chúa tay [E7]trắng thôi [A]sao?

[D]Mai đây [F#m]tôi về [Bm]với Chúa [D]muôn loài,

[G]chẳng lẽ [D]không[A7]chi dâng [D]Ngài.

Câu 2

[D]2.Tôi không lo sự chết đến trong đời

[A7]khi Jê-sus chuộc cứu tôi [D]rồi!

[D]Nhưng tay không gặp [Bm]Chúa thôi [D]sao đành

[G]biết nói [D]chi với [A7]Đấng yêu [D]mình!

Điệp khúc

[D]Đến với [Bm]Đấng thay [D]tôi huyết [F#m]tuôn trào,

[D]đến với [Bm]Chúa tay [E7]trắng thôi [A]sao?

[D]Mai đây [F#m]tôi về [Bm]với Chúa [D]muôn loài,

[G]chẳng lẽ [D]không[A7]chi dâng [D]Ngài.

Câu 3

[D]3.Ai ơi! Nên làm gấp những công việc

[A7]ngay khi đang còn giữa ban [D]ngày.

[D]Đêm buông mau là [Bm]hết bao [D]cơ hội;

[G]hãy gắng [D]lo cứu [A7]linh hồn [D]người.

Điệp khúc

[D]Đến với [Bm]Đấng thay [D]tôi huyết [F#m]tuôn trào,

[D]đến với [Bm]Chúa tay [E7]trắng thôi [A]sao?

[D]Mai đây [F#m]tôi về [Bm]với Chúa [D]muôn loài,

[G]chẳng lẽ [D]không[A7]chi dâng [D]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập