Alfred Barney Smith, 1955
Ban Soạn Thánh Ca 2011

Câu 1

1.Vâng theo tiếng Chúa kêu gọi ta mau đến khắp nơi

gần xa rao báo ngay Tin lành Chúa ban.

Theo gương các môn đồ ngày xưa đi với Chúa

trên mọi nơi rao ra Phúc âm cho người.

Điệp khúc

Bước tới theo Cha dẫu xa hay gần,

vẫn chuyên tâm, tín trung hầu việc Cha Thánh.

Cất tiếng hát... ...vang bất cứ khi nào,

vẫn luôn... ...luôn giảng rao Tin Lành.

Câu 2

2.Xem trên khắp thế gian lầm than, nhân thế vẫn đi

lạc lối, nên biết bao người khổ đau;

đang rên siết trong muôn tội ô, hay vấn vương

danh vọng, đam mê nơi thế gian lạc lầm.

Điệp khúc

Bước tới theo Cha dẫu xa hay gần,

vẫn chuyên tâm, tín trung hầu việc Cha Thánh.

Cất tiếng hát... ...vang bất cứ khi nào,

vẫn luôn... ...luôn giảng rao Tin Lành.

Câu 3

3.Tuy trên lối đi không bình an hay lắm chông gai

trần gian, ta vẫn luôn một lòng vững tin.

Tin nơi Chúa Jê-sus toàn năng, đôi mắt luôn

trông chừng ta khi đang bước trên đường đời.

Điệp khúc

Bước tới theo Cha dẫu xa hay gần,

vẫn chuyên tâm, tín trung hầu việc Cha Thánh.

Cất tiếng hát... ...vang bất cứ khi nào,

vẫn luôn... ...luôn giảng rao Tin Lành.

Mới truy cập