Mrs J.B. Sessions
Dịch lời của S. Jones

Câu 1

Cùng họp [Bb]nhau dưới chân Chúa

chúng ta [Eb]hòa theo nhịp đàn

[C7]hát vang [F7]tôn vinh Jê-sus Chúa yêu [Bb]thương.

Cùng đợi chờ dưới chân Chúa

lắng nghe [Eb]lời từ ngôi trời [Cm]ban,

[C7]Sống bên [F]nhau trong danh [F7]Ngài vui thỏa [Bb]hoài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập