C. Austin Miles
Dịch lời của C.A. Miles

Câu 1

1.Dẫu [F]bao chông gai ở [C7]trên đường [F]đời.

Nguyện [C7]xin Cha thiên thượng [F]luôn ở với.

Kề [Bb]Chúa chí nhân chắc [F]không lo gì.

Chúa đáp [C7]lời bất cứ [G7]việc [C]chi.

Điệp khúc

Chúa [F]luôn đáp tiếng khẩn cầu

hoặc [C7]khi không, khi có, hoặc [F]đi hay ở.

Tiếng [C7]ta cầu xin Chúa hằng [F]luôn nghe [F]thấy.

Ngài [Bb]chắc trả lời có [F]hay không đều là do ý [F]Cha [C7]trên [F]trời.

Câu 2

2.Luồng [F]mây đen kia lướt [C7]qua đầu [F]này,

thì [C7]ơn trên cao tràn [F]tuôn thỏa bấy.

Ngài [Bb]giúp đỡ nên chẳng [F]chi lo buồn,

bởi Chúa [C7]hằng đoái đến [G7]ta [C]luôn.

Điệp khúc

Chúa [F]luôn đáp tiếng khẩn cầu

hoặc [C7]khi không, khi có, hoặc [F]đi hay ở.

Tiếng [C7]ta cầu xin Chúa hằng [F]luôn nghe [F]thấy.

Ngài [Bb]chắc trả lời có [F]hay không đều là do ý [F]Cha [C7]trên [F]trời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập