Wendell P.Loveless
Dịch lời của W. P.Loveless

Câu 1

Tôi vui [Bb]mừng được nghe tiếng [Bb]Chúa,

[Bb7]êm ái [Eb]nhắc tôi nay thuộc [Bb]Ngài:

“Ta đã [Fm7]cam hy sinh, đã chết [Bb]thay cho con;

nên con [C7]nay thuộc ta mãi [F7]mãi”.

Tôi vui [Bb]mừng được [Bb]nghe tiếng Chúa:

[Bb7]“Ta cứu [Eb]con do ân khoan [Bb]hồng”.

[Eb]khi về nơi thiên [Eb]cung,

phước thay tôi [Bb7]càng mừng vui chứa chan

được nhìn xem [C7]Vua [F7]Vinh [Bb]Quang.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập