John B. Dykes, 1868
Dịch lời của Henry W. Baker, 1868

Câu 1

1.Vua [D]chí nhân, [G|G]luôn chăm [D7]nom tôi [Em]hoài,

Lòng [G]lành Ngài [A7]vạn niên [D7]bất di;

Nếu [Am]tôi thuộc [G]Vua, Vua [Am]thuộc tôi [Em]nay,

Quả [D7]thật đời tôi [G]không [D7]thiếu [G]chi.

Câu 2

2.Nay [D]Chúa dắt [G|G]đưa tôi [D7]luôn an [Em]lành

Gần [G]dòng trường [A7]sinh yên [D7]tĩnh thay,

Cỏ [Am]tươi ngọt [G]ngon kia [Am]trong đồng [Em]xanh,

[D7]nguồn linh lương [G]vui [D7]thỏa [G]nay.

Câu 3

3.Tuy [D]lắm lúc [G|G]tôi ngây [D7]ngô sai [Em]đàng,

[G]Ngài đầy [A7]từ bi [D7]kiếm tôi,

Vác [Am]tôi lên [G]vai yêu [Am]thương, hân [Em]hoan,

Về [D7]nhà ngày đêm [G]vui [D7]chẳng [G]thôi.

Câu 4

4.Trong [D]trũng bóng [G|G]chết tôi [D7]không kinh [Em]hoàng,

[G]kìa, Jê-[A7]sus đang [D7]đứng bên;

[Am]thập tự [G]Chúa dẫn [Am]đưa bình [Em]an,

Roi, [D7]gậy hằng khuyên [G]lơn [D7]ủy [G]an.

Câu 5

5.Jê-[D]sus thiết [G|G]diên cho [D7]tôi trang [Em]hoàng,

[G]dùng dầu [A7]hồng ân [D7]xức tôi;

Chén [Am]vui mừng [G]thánh khiết [Am]do Ngài [Em]ban,

Ngập [D7]đầy lòng tôi [G]khôn [D7]tả [G]thôi.

Câu 6

6.Nên [D]suốt nhất [G|G]sinh tôi [D7]vui chi [Em]tày,

Lòng [G]Ngài từ [A7]bi không [D7]đổi thay;

Hỡi [Am]Đấng chăn [G]chiên khoan [Am]nhân, từ [Em]nay

Tại [D7]nhà Ngài tôi [G]luôn [D7]ở [G]đây.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập