Dịch lời của Benjamin A. Barb

Câu 1

Ha-lê-[Eb]lu-gia, Jê-sus ngự trong tôi,

Ha-lê-lu-gia, [Eb]Jê-sus bạn hữu [Bb7]tôi.

Mọi tội [Eb]tôi Ngài làm trong trắng,

tâm tôi [Ab7]nay hoàn toàn sung sướng,

[Adim]Ha-lê-[Eb]lu-gia, có Jê-sus [Bb7]trong [Eb]lòng.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập