Câu 1

1.Niềm [F]vui trong Cứu Chúa bổ lại [Am]sức,

Chúa [F]ban [C7]thêm linh [F]lực.

Niềm [F]vui trong Jê-sus ban sự [Am]sống,

đến [F]với [C7]bao nhiêu [F]người.

Ngài [Am]ban cho [C]ta bao [Bb]sức sống [Am]khi

lòng ta [F]hân hoan ca khen [Bb]Đức Chúa [C7]Cha.

Niềm [F]vui trong Cứu Chúa bổ lại [C]sức,

[C7]Chúa [F]ban [G]thêm [C]linh [F]lực.

Câu 2

2.Ngày [F]mai khi Chúa đến Ngài lại [Am]phán:

“Hỡi [F]con! [C7]kết quả [F]gì?”

Ngày [F]mai khi Chúa đến Ngài lại [Am]phán:

“Hỡi [F]con! [C7]kết quả [F]gì?”

Tình [Am]yêu Cha [C]ban sức [Bb]sống mới [Am]trong

lòng người [F]yêu ta cho luôn [Bb]đắc thắng [C7]hơn.

Niềm [F]vui trong Cứu Chúa bổ lại [C]sức,

[C7]Chúa [F]ban [G]thêm [C]linh [F]lực.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập