Dịch lời của Les Garrett

Câu 1

[Eb]Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới

do Chúa [Bb]Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho.

[Bb7]Lòng mừng thơ thới, lòng mừng thơ thới

trong tiếng [Eb]ca rộn ràng, trong nắng [Eb]mai ngập tràn.

[Ab]Hân hoan ca vang biết ơn [Eb]Cha [G]vô [Cm]vàn,

[Ab]khi ơn yêu thương vẫn mãi [Eb]luôn tuôn [Bb7]tràn.

[Eb]Lòng mừng thơ thới, một ngày tươi mới

do Chúa [Eb]ban [Bb7]cho [Eb]đời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập