Dịch lời của Les Garrett

Câu 1

Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới

do Chúa Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho.

Lòng mừng thơ thới, lòng mừng thơ thới

trong tiếng ca rộn ràng, trong nắng mai ngập tràn.

Hân hoan ca vang biết ơn Cha vàn,

khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn.

Lòng mừng thơ thới, một ngày tươi mới

do Chúa ban cho đời.

Mới truy cập