Alfred H. Ackley
Dịch lời của A.H. Ackley

Câu 1

1.Mừng vui [Bb]lên vì suốt đời

ta là cõi vui [Eb]tưng bừng,

Chúa ở [Cm]với lòng [F7]càng vui [Bb]mừng.

Dầu ra sao lòng cứ luôn hát dường

cảm thấy [F]khoan khoái,

Ta nên [C7]xướng ca luôn đêm [F]ngày. [F7]

Điệp khúc

Mừng vui lên [Bb]đi vì gặp cảnh [C7]an nhàn,

Vẫn vui [F7]luôn khi ta phải [F7]chịu khổ [Bb]nàn.

Mừng vui lên đi dầu gặp cảnh [C7]đau buồn,

Cứ thỏa [F7]vui vì Ngài ở với ta [Bb]luôn.

Câu 2

2.Mừng vui [Bb]thay Jê-sus là

Đấng nâng đỡ chúng [Eb]ta hoài;

Nương dưới [Cm]cánh toàn [F7]năng của [Bb]Ngài.

Lòng càng vui nên hát cho những ai

thiếu nỗi [F]vui ấy,

Rồi cùng [C7]Chúa hưởng phước lâu [F]dài. [F7]

Điệp khúc

Mừng vui lên [Bb]đi vì gặp cảnh [C7]an nhàn,

Vẫn vui [F7]luôn khi ta phải [F7]chịu khổ [Bb]nàn.

Mừng vui lên đi dầu gặp cảnh [C7]đau buồn,

Cứ thỏa [F7]vui vì Ngài ở với ta [Bb]luôn.

Câu 3

3.Nào anh [Bb]em cùng hát lên

khúc ca tán dương [Eb]Con Trời,

Là Cứu [Cm]Chúa[F7]ta xuống [Bb]đời.

Dầu đi đâu Jê-sus luôn dắt tay

cứ chăm [F]chăm bước;

Ngài đi [C7]trước ta trong mọi [F]đường. [F7]

Điệp khúc

Mừng vui lên [Bb]đi vì gặp cảnh [C7]an nhàn,

Vẫn vui [F7]luôn khi ta phải [F7]chịu khổ [Bb]nàn.

Mừng vui lên đi dầu gặp cảnh [C7]đau buồn,

Cứ thỏa [F7]vui vì Ngài ở với ta [Bb]luôn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập