Linh khúc truyền thống
Dịch lời của Charlie Sinclair

Câu 1

1.Sự bình an trong danh Jê-sus

giống như sông xanh trôi êm đềm.

Sự bình an trong danh -sus cho hồn tôi.

Điệp khúc

Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt

của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày.

Sự bình an trong danh -sus cho tâm hồn.

Câu 2

2.Vượt qua bao gian nguy khốn khó,

những đổi thay ưu tư trong đời.

Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi.

Điệp khúc

Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt

của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày.

Sự bình an trong danh -sus cho tâm hồn.

Câu 3

3.Lòng tri ân dâng Cha chí thánh,

lúc an vui hay trong lo buồn.

Dịu êm bên tai câu Chúa hứa ban bình an.

Điệp khúc

Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt

của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày.

Sự bình an trong danh -sus cho tâm hồn.

Mới truy cập