Redd Harper
Dịch lời của Oswald Smith

Câu 1

1.Lòng bạn chưa từng được thái an?

Gặp gian nguy bạn nao núng luôn?

Gần nơi Cha lòng bạn yên thỏa,

Khúc thánh ca nguồn vui tâm hồn.

Điệp khúc

Bình an thay Jê-sus.

Nhờ Ngài, bạn chiến thắng quân thù,

Lòng mừng vui. Ngợi khen Chúa;

chốn nương cậy hoàn toàn thái an.

Câu 2

2.Lòng bạn nghi ngờ tình Chúa chăng?

Bạn lo âu gặp cơn hiểm nguy?

Bài ca khen ngợi mau trổi tiếng,

Lúc ấy tâm bạn thấy an bình.

Điệp khúc

Bình an thay Jê-sus.

Nhờ Ngài, bạn chiến thắng quân thù,

Lòng mừng vui. Ngợi khen Chúa;

chốn nương cậy hoàn toàn thái an.

Mới truy cập