Ralph E. Hudson
Ban Soạn Thánh Ca 2011

Câu 1

1.Đời tôi [D]thỏa lòng nơi Đấng chăn hiền,

Ngài là [G]dòng suối mãi tuôn [A7]trào.

Ngài đưa [D]tôi đến thảo nguyên xanh tươi,

Hồn tôi luôn náu [A7]nương nơi [D]Ngài.

Điệp khúc

Ha-lê-[D]lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Cha dấu [A7]yêu chăn [E]giữ tôi [A]luôn.

Bình an [D]thay trong cánh tay nhân từ,

Ngài hằng chăm sóc tôi [A7]mỗi [D]ngày.

Câu 2

2.Bình an [D]mỗi ngày bên Chúa Jê-sus,

Nào sợ [G]chi cứ nương nơi [A7]Ngài.

Dù trong [D]đêm tối khiếp kinh vây quanh,

Được trong tay Chúa [A7]tôi an [D]lành.

Điệp khúc

Ha-lê-[D]lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Cha dấu [A7]yêu chăn [E]giữ tôi [A]luôn.

Bình an [D]thay trong cánh tay nhân từ,

Ngài hằng chăm sóc tôi [A7]mỗi [D]ngày.

Câu 3

3.Niềm tin [D]vững bền không chút nao sờn,

Ngài là [G]neo giữ tôi trọn [A7]đời.

Lòng không [D]xao xuyến trước bao phong ba,

Ngài đưa tôi đến [A7]nơi thiên [D]đàng.

Điệp khúc

Ha-lê-[D]lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Cha dấu [A7]yêu chăn [E]giữ tôi [A]luôn.

Bình an [D]thay trong cánh tay nhân từ,

Ngài hằng chăm sóc tôi [A7]mỗi [D]ngày.

Câu 4

4.Rồi đây [D]đón mừng Jê-sus lai hồi,

Ngài là [G]Vua hiển vinh muôn [A7]đời.

Được bên [D]chân Chúa trước ngôi vinh quang,

Cùng nhau ca hát [A7]tôn vinh [D]Ngài.

Điệp khúc

Ha-lê-[D]lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Cha dấu [A7]yêu chăn [E]giữ tôi [A]luôn.

Bình an [D]thay trong cánh tay nhân từ,

Ngài hằng chăm sóc tôi [A7]mỗi [D]ngày.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập