Stuart Dauermann
Dịch lời của Steffi G. Rubin

Câu 1

1.Rừng sâu vang [Fm]tiếng reo mừng,

đại dương thăm thẳm tưng bừng,

từ [C]trên non xanh nơi

[Db]ngất [Ab]cao [Eb7]đồi núi bao [C7]la.

Lần theo khe [Fm]suối [C7]xa xôi,

[Fm] hòa chung sông nước lớn mênh mông,

cùng cất [C7]tiếng [Fm]ca [C7]vui [Fm]mừng. [Eb7]

Điệp khúc

Ngàn cây xanh [Ab]cất tiếng ca

[Db]hát [Ab]vang [Eb7]trời hạnh phước,

hoa lung linh trong [Eb7]gió

muôn [Ab]màu [Eb7]khoe sắc.

[Ab] Lượn trên cao bao

[Db]cánh [Ab]chim [Eb7]cùng chào đón,

sống [C7]an vui [Fm]trong [C7]Tin [Fm]Lành.

Câu 2

2.Bình an sẽ [Fm]đến với người

thật tin ánh sáng Tin Lành,

quyền [C]năng trên cao ban [Db]phát

[Ab]cho [Eb7]người có đức [C7]tin.

Tình thương trong [Fm]Chúa [C7]tuôn tràn,

[Fm] cùng nhau chung sống cảnh thiên đàng,

nào hãy [C7]hát [Fm]lên [C7]reo [Fm]mừng. [Eb7]

Điệp khúc

Ngàn cây xanh [Ab]cất tiếng ca

[Db]hát [Ab]vang [Eb7]trời hạnh phước,

hoa lung linh trong [Eb7]gió

muôn [Ab]màu [Eb7]khoe sắc.

[Ab] Lượn trên cao bao

[Db]cánh [Ab]chim [Eb7]cùng chào đón,

sống [C7]an vui [Fm]trong [C7]Tin [Fm]Lành.

Câu 3

3.Từ nay vui [Fm]sống thanh bình

nhờ ơn Thiên Chúa cứu chuộc,

lòng [C]luôn hân hoan vui [Db]thỏa

[Ab]trong [Eb7]hạnh phúc chứa [C7]chan.

Niềm vui trong [Fm]Chúa [C7]dâng trào

[Fm] làm sao câm nín mãi trong lòng,

nào sớm [C7]rao [Fm]ra [C7]Tin [Fm]Lành. [Eb7]

Điệp khúc

Ngàn cây xanh [Ab]cất tiếng ca

[Db]hát [Ab]vang [Eb7]trời hạnh phước,

hoa lung linh trong [Eb7]gió

muôn [Ab]màu [Eb7]khoe sắc.

[Ab] Lượn trên cao bao

[Db]cánh [Ab]chim [Eb7]cùng chào đón,

sống [C7]an vui [Fm]trong [C7]Tin [Fm]Lành.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập