Stuart Dauermann
Dịch lời của Steffi G. Rubin

Câu 1

1.Rừng sâu vang tiếng reo mừng,

đại dương thăm thẳm tưng bừng,

từ trên non xanh nơi

ngất cao đồi núi bao la.

Lần theo khe suối xa xôi,

hòa chung sông nước lớn mênh mông,

cùng cất tiếng ca vui mừng.

Điệp khúc

Ngàn cây xanh cất tiếng ca

hát vang trời hạnh phước,

hoa lung linh trong gió

muôn màu khoe sắc.

Lượn trên cao bao

cánh chim cùng chào đón,

sống an vui trong Tin Lành.

Câu 2

2.Bình an sẽ đến với người

thật tin ánh sáng Tin Lành,

quyền năng trên cao ban phát

cho người có đức tin.

Tình thương trong Chúa tuôn tràn,

cùng nhau chung sống cảnh thiên đàng,

nào hãy hát lên reo mừng.

Điệp khúc

Ngàn cây xanh cất tiếng ca

hát vang trời hạnh phước,

hoa lung linh trong gió

muôn màu khoe sắc.

Lượn trên cao bao

cánh chim cùng chào đón,

sống an vui trong Tin Lành.

Câu 3

3.Từ nay vui sống thanh bình

nhờ ơn Thiên Chúa cứu chuộc,

lòng luôn hân hoan vui thỏa

trong hạnh phúc chứa chan.

Niềm vui trong Chúa dâng trào

làm sao câm nín mãi trong lòng,

nào sớm rao ra Tin Lành.

Điệp khúc

Ngàn cây xanh cất tiếng ca

hát vang trời hạnh phước,

hoa lung linh trong gió

muôn màu khoe sắc.

Lượn trên cao bao

cánh chim cùng chào đón,

sống an vui trong Tin Lành.

Mới truy cập