BA GIỌNG

Câu 1

1.Ồ lạ lùng dường nào! Nghe xa xa,

Du dương bổng trầm điệu Thần ca,

Rền bầu trời giai vận thánh thót thay:

“Ha-lê-lu-gia!” trời vang dậy.

Lặng yên nghe thiên binh cất tiếng thanh,

Hoan ca Cứu Chúa Christ giáng sinh:

“Ngợi khen Chúa, danh vinh hiển lớn lao,

Chói sáng mãi mãi trên trời cao.”

Điệp khúc

Kia, thiên thượng danh Cha thánh hiển vang,

Nầy, địa hạ khắp nơi bình an.

Đây nhân loại từ nay hưởng phước thánh,

Thỏa thay, vui thay ngày Jê- sus giáng sinh.

Câu 2

2.Rày toàn cầu được bình an vui thay,

Muôn dân hưởng ân trạch từ nay,

Hồn được chuộc, muôn tội thứ tha ngay,

Đồn ra khắp tin mừng vui nầy:

Mừng Jê-sus hôm nay đã giáng sinh,

Khắp đất hãy ca tụng Chúa mình,

Hoan nghinh Đấng Cha ban xuống thế gian,

Để cứu bách tánh được bình an.

Điệp khúc

Kia, thiên thượng danh Cha thánh hiển vang,

Nầy, địa hạ khắp nơi bình an.

Đây nhân loại từ nay hưởng phước thánh,

Thỏa thay, vui thay ngày Jê- sus giáng sinh.

Câu 3

3.Cùng họp lại thờ Ngài anh em ta,

Tôn vinh Chúa tội được tha;

Giờ được gặp mặt Ngài trên thiên cung,

Rồi ta sẽ khen Ngài vô cùng.

Vậy ta nên hâm mộ tích Thánh Anh,

Chiếu ánh sáng thánh cho chúng sanh;

Cùng đi khắp rao Tin Lành cứu ân

Ấy Chúa Christ bữa nay thành nhân.

Điệp khúc

Kia, thiên thượng danh Cha thánh hiển vang,

Nầy, địa hạ khắp nơi bình an.

Đây nhân loại từ nay hưởng phước thánh,

Thỏa thay, vui thay ngày Jê- sus giáng sinh.

Mới truy cập