Baylus McKinney
Dịch lời của B.B. McKinney

Câu 1

1.Bạn thân [F]mến!

Đừng ngã lòng khi giông tố nổi lên.

Bạn nắm [C7]ngay bàn tay mang dấu [F]đinh.

Bạn thân mến!

Đừng thất vọng khi đau đớn chất thêm.

Bạn nắm [C7]ngay bàn tay Chúa chịu [F]đinh.

Điệp khúc

Đi trên [Bb]lối những nẻo đường gió [F]mưa,

Hãy lấy [G7]tay bạn đặt trong tay [C]Chúa.

Ngài đưa [F]dắt đời sống [F7]bạn vượt mọi [Bb]cơn [F]nguy [Bb]khó,

[Bdim]hãy bước [F]đi, cầm tay [C7]Chúa đừng [F]lo.

Câu 2

2.Bạn thân [F]mến!

Đừng run sợ khi muôn phía tối đen.

Bạn nắm [C7]ngay bàn tay mang dấu [F]đinh.

Bạn thân mến!

Đừng nghi ngờ khi thử thách đảo điên.

Bạn nắm [C7]ngay bàn tay Chúa chịu [F]đinh.

Điệp khúc

Đi trên [Bb]lối những nẻo đường gió [F]mưa,

Hãy lấy [G7]tay bạn đặt trong tay [C]Chúa.

Ngài đưa [F]dắt đời sống [F7]bạn vượt mọi [Bb]cơn [F]nguy [Bb]khó,

[Bdim]hãy bước [F]đi, cầm tay [C7]Chúa đừng [F]lo.

Câu 3

3.Bạn thân [F]mến!

Đừng vấp phạm khi xao xuyến đức tin.

Bạn nắm [C7]ngay bàn tay mang dấu [F]đinh.

Bạn thân mến!

Đừng yếu mềm khi cám dỗ đến bên.

Bạn nắm [C7]ngay bàn tay Chúa chịu [F]đinh.

Điệp khúc

Đi trên [Bb]lối những nẻo đường gió [F]mưa,

Hãy lấy [G7]tay bạn đặt trong tay [C]Chúa.

Ngài đưa [F]dắt đời sống [F7]bạn vượt mọi [Bb]cơn [F]nguy [Bb]khó,

[Bdim]hãy bước [F]đi, cầm tay [C7]Chúa đừng [F]lo.

Câu 4

4.Bạn thân [F]mến!

Đừng kiếm tìm vinh hoa chốn thế gian.

Bạn nắm [C7]ngay bàn tay mang dấu [F]đinh.

Bạn thân mến!

Đừng nương dựa vào trần thế tối tăm.

Bạn nắm [C7]ngay bàn tay Chúa chịu [F]đinh.

Điệp khúc

Đi trên [Bb]lối những nẻo đường gió [F]mưa,

Hãy lấy [G7]tay bạn đặt trong tay [C]Chúa.

Ngài đưa [F]dắt đời sống [F7]bạn vượt mọi [Bb]cơn [F]nguy [Bb]khó,

[Bdim]hãy bước [F]đi, cầm tay [C7]Chúa đừng [F]lo.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập