Austin Miles
Dịch lời của A. Miles

Câu 1

1.Lòng [C]tôi vẫn luôn dâng lời hát cho [F]dù có lắm đắng [C]cay.

Trần [C]gian cuốn lôi như dòng thác, hợp [G]tan đổi [D7]thay đêm [G]ngày.

Đen [G7]trắng trắng đen vần xoay trôi [C]nổi sóng đời khắp nơi,

Nhưng [Dm6]có [F]Jê-sus [C]cầm tay, An [G7]thái giữa cuộc [C]đời.

Điệp khúc

Jê-[C]sus vẫn luôn trong cuộc đời tôi,

Giữ gìn [G7]tôi! Qua [G7]thung lũng sương [F]mù

ngàn [G7]nguy hiểm đang [F]chờ, tôi [G]chẳng [F]nao [C]sờn.

Bên [C]tôi có Jê-sus luôn cùng đi, tôi vẫn [Em]thái [F]an;

Vượt [F]qua trần gian khó khăn luôn [C]cùng tôi [C]suốt [G7]cuộc

Câu 2

2.Dù [C]luôn đảo điên trong cuộc sống đương [F]đầu với lắm nguy [C]nan,

Nhiều [C]khi phải lơi tay chèo chống, mặc [G]cho gió [D7]mưa bạo [G]tàn.

Nhưng [G7]tiếng Jê-sus hằng khuyên nên [C]gắng sức vượt tố giông,

Khi [Dm6]có [F]Ta luôn [C]bình yên, Đi [G7]giữa muôn mây [C]hồng.

Điệp khúc

Jê-[C]sus vẫn luôn trong cuộc đời tôi,

Giữ gìn [G7]tôi! Qua [G7]thung lũng sương [F]mù

ngàn [G7]nguy hiểm đang [F]chờ, tôi [G]chẳng [F]nao [C]sờn.

Bên [C]tôi có Jê-sus luôn cùng đi, tôi vẫn [Em]thái [F]an;

Vượt [F]qua trần gian khó khăn luôn [C]cùng tôi [C]suốt [G7]cuộc

Câu 3

3.Ngày [C]mai của tôi, tôi nào biết, trăm [F]nghìn những nỗi nghĩ [C]suy.

Nhìn [C]lên có Jê-sus bạn thiết, cùng [G]Chúa vững [D7]tâm lo [G]gì!.

Cho [G7]đến lúc xong đời tôi đi [C]với Chúa vào vĩnh an,

Bao [Dm6]thỏa [F]vui đang [C]chờ tôi Trong [G7]tiếng ca ngập [C]tràn.

Điệp khúc

Jê-[C]sus vẫn luôn trong cuộc đời tôi,

Giữ gìn [G7]tôi! Qua [G7]thung lũng sương [F]mù

ngàn [G7]nguy hiểm đang [F]chờ, tôi [G]chẳng [F]nao [C]sờn.

Bên [C]tôi có Jê-sus luôn cùng đi, tôi vẫn [Em]thái [F]an;

Vượt [F]qua trần gian khó khăn luôn [C]cùng tôi [C]suốt [G7]cuộc


Danh sách hợp âm

Mới truy cập