Austin Miles
Dịch lời của A. Miles

Câu 1

1.Lòng tôi vẫn luôn dâng lời hát cho có lắm đắng cay.

Trần gian cuốn lôi như dòng thác, hợp tan đổi thay đêm ngày.

Đen trắng trắng đen vần xoay trôi nổi sóng đời khắp nơi,

Nhưng -sus cầm tay, An thái giữa cuộc đời.

Điệp khúc

Jê-sus vẫn luôn trong cuộc đời tôi,

Giữ gìn tôi! Qua thung lũng sương

ngàn nguy hiểm đang chờ, tôi chẳng nao sờn.

Bên tôi có Jê-sus luôn cùng đi, tôi vẫn thái an;

Vượt qua trần gian khó khăn luôn cùng tôi suốt cuộc

Câu 2

2.Dù luôn đảo điên trong cuộc sống đương đầu với lắm nguy nan,

Nhiều khi phải lơi tay chèo chống, mặc cho gió mưa bạo tàn.

Nhưng tiếng Jê-sus hằng khuyên nên gắng sức vượt tố giông,

Khi Ta luôn bình yên, Đi giữa muôn mây hồng.

Điệp khúc

Jê-sus vẫn luôn trong cuộc đời tôi,

Giữ gìn tôi! Qua thung lũng sương

ngàn nguy hiểm đang chờ, tôi chẳng nao sờn.

Bên tôi có Jê-sus luôn cùng đi, tôi vẫn thái an;

Vượt qua trần gian khó khăn luôn cùng tôi suốt cuộc

Câu 3

3.Ngày mai của tôi, tôi nào biết, trăm nghìn những nỗi nghĩ suy.

Nhìn lên có Jê-sus bạn thiết, cùng Chúa vững tâm lo !.

Cho đến lúc xong đời tôi đi với Chúa vào vĩnh an,

Bao thỏa vui đang chờ tôi Trong tiếng ca ngập tràn.

Điệp khúc

Jê-sus vẫn luôn trong cuộc đời tôi,

Giữ gìn tôi! Qua thung lũng sương

ngàn nguy hiểm đang chờ, tôi chẳng nao sờn.

Bên tôi có Jê-sus luôn cùng đi, tôi vẫn thái an;

Vượt qua trần gian khó khăn luôn cùng tôi suốt cuộc

Mới truy cập