Micheal Ledner
Dịch lời của M. Ledner

Câu 1

1.Thật Chúa là [Gm7]chốn nương thân.

[C7] Ngài đến giải [Fmaj7]phóng tâm linh đau [Bb]buồn.

[Bb]Dẫu đời [Gm9]sống gian [Gm7]nan

tâm [A7sus]hồn này nhiều [A7]khi héo [A]hắt;

đặt niềm tin nơi [Dm]Chúa.

[Gm7] Vững tin vào Chúa [C]luôn,

[F] hỡi tâm hồn đớn [Bb]đau,

hy [Gm7]vọng nơi Chúa [Am]ta,

nơi sức [A7]thiêng.

Đặt niềm tin nơi [Dm]Chúa.

Câu 2

2.Dù giữa đời [Gm7]sống hư vong,

[C7] Lời Chúa là [Fmaj7]tiếng hoan ca trong [Bb]lòng.

[Bb]Chúa hằng [Gm9]đến bên [Gm7]tôi

cho [A7sus]dù nhiều lần [A7]tôi hoang [A]mang

lạc đường trong đêm [Dm]tối.

[Gm7] Tiếng êm dịu nhắc [C]khuyên,

[F] giúp tôi được vững [Bb]tin,

hy [Gm7]vọng trong Chúa... [Am]...ta,

trong sức [A7]thiêng.

Đặt niềm tin nơi [Dm]Chúa.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập