Micheal Ledner
Dịch lời của M. Ledner

Câu 1

1.Thật Chúa là chốn nương thân.

Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn.

Dẫu đời sống gian nan

tâm hồn này nhiều khi héo hắt;

đặt niềm tin nơi Chúa.

Vững tin vào Chúa luôn,

hỡi tâm hồn đớn đau,

hy vọng nơi Chúa ta,

nơi sức thiêng.

Đặt niềm tin nơi Chúa.

Câu 2

2.Dù giữa đời sống hư vong,

Lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng.

Chúa hằng đến bên tôi

cho nhiều lần tôi hoang mang

lạc đường trong đêm tối.

Tiếng êm dịu nhắc khuyên,

giúp tôi được vững tin,

hy vọng trong Chúa... ...ta,

trong sức thiêng.

Đặt niềm tin nơi Chúa.

Mới truy cập