Johann Cruger, 1647
Dịch lời của Martin Rinkart, 1648

Mới truy cập