Johann Cruger, 1647
Dịch lời của Martin Rinkart, 1648

Câu 1

1.Đây tâm, tay, tiếng chúng tôi

Vui vẻ cám ơn Chúa trên trời,

Bao công lao Chúa hiển oai,

Xem thế giới vui vẻ trong Ngài;

Nơi tay Cha thánh chúng tôi,

Đã được phước Chúa đối,

Thêm lớn ơn thiêng càng thêm,

Đến nay vẫn thương êm đềm.

Câu 2

2.Giê--va bác ái thay,

Xin Chúa bên chúng tôi rày,

Cho tâm vui vẻ thảnh thơi,

Nâng đỡ chúng tôi đến trọn đời;

Xin thiên ân giữ chúng tôi,

Hằng đưa bước lúc tăm tối,

Xin giữ luôn luôn rày sau,

Khỏi cơn khổ nguy, ưu sầu.

Câu 3

2.Giê--va bác ái thay,

Xin Chúa bên chúng tôi rày,

Cho tâm vui vẻ thảnh thơi,

Nâng đỡ chúng tôi đến trọn đời;

Xin thiên ân giữ chúng tôi,

Hằng đưa bước lúc tăm tối,

Xin giữ luôn luôn rày sau,

Khỏi cơn khổ nguy, ưu sầu.

A-men.

Mới truy cập