James W. Elliott
Dịch lời của John E. Bode

Câu 1

1. Jê-[F]sus con [Fdim]hứa xin [F]theo Ngài

phục [Dm]sự tận [Gm]tâm đến [C7]cùng.

Nguyện [F]xin Ngài [Fdim]sát con [C]chẳng [Am]rời,

[Em]bạn[G7]chủ của [C]con.

Con chẳng nao sợ giữa [F]chiến [D7]trường

nếu [Gm]Chúa luôn [D7]luôn cạnh [G]bên.

Con [Bb]chẳng khi [C]nào đi tách đường,

[F]vì [Bb]Ngài dắt [F]chăn [C7]chiên [F]mình.

Câu 2

2.Nguyện [F]cho con [Fdim]cảm biết

[F]chính Ngài giữa [Dm]đời tăm [Gm]tối phủ [C7]trùm.

Nhìn [F]xem quang [Fdim]cảnh đang [C]lóe [Am]mờ,

rền [Em]nghe tiếng [G7]cám dỗ [C]vang.

Bao kẻ tử thù đang [F]vây [D7]chặt

[Gm]quanh[D7]ngay nội [G]tâm.

Hỡi [Bb]Chúa Jê-[C]sus xin đến gần,

[F]gìn [Bb]con khỏi [F]xa [C7]vào [F]tội.

Câu 3

3.Lạy [F]Jê-sus, [Fdim]Chúa đã

[F]hứa ban cho [Dm]mọi người [Gm]theo gót [C7]Ngài,

Rằng [F]nơi vinh [Fdim]hiển Ngài [C]đang [Am]ngự,

rồi [Em]họ cũng [G7]sẽ đến [C]nơi.

Chúa ôi con nguyện hứa [F]suốt [D7]đời

hiến [Gm]tâm thân [D7]hầu việc [G]Ngài.

Hỡi [Bb]Chúa con, [C]bạn con, hãy thương

[F]dùng [Bb]ơn giúp [F]con [C7]theo [F]Ngài.

Câu 4

4.Nguyện [F]cho con [Fdim]lắng nghe

[F]tiếng Ngài bằng [Dm]lời trong [Gm]sáng[C7]ràng.

Vượt [F]trên giông [Fdim]tố của [C]khát [Am]vọng,

[Em]âm thanh [G7]của ý [C]riêng.

Phán cho tâm hồn nên [F]lắng [D7]dịu,

nhắc [Gm]khuyên con [D7]hay giục [G]con.

Xin [Bb]phán, đem [C]lòng con lắng nghe,

[F]vì [Bb]Ngài dắt [F]chăn [C7]linh [F]hồn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập