James W. Elliott
Dịch lời của John E. Bode

Câu 1

1. Jê-sus con hứa xin theo Ngài

phục sự tận tâm đến cùng.

Nguyện xin Ngài sát con chẳng rời,

bạnchủ của con.

Con chẳng nao sợ giữa chiến trường

nếu Chúa luôn luôn cạnh bên.

Con chẳng khi nào đi tách đường,

Ngài dắt chăn chiên mình.

Câu 2

2.Nguyện cho con cảm biết

chính Ngài giữa đời tăm tối phủ trùm.

Nhìn xem quang cảnh đang lóe mờ,

rền nghe tiếng cám dỗ vang.

Bao kẻ tử thù đang vây chặt

quanhngay nội tâm.

Hỡi Chúa Jê-sus xin đến gần,

gìn con khỏi xa vào tội.

Câu 3

3.Lạy -sus, Chúa đã

hứa ban cho mọi người theo gót Ngài,

Rằng nơi vinh hiển Ngài đang ngự,

rồi họ cũng sẽ đến nơi.

Chúa ôi con nguyện hứa suốt đời

hiến tâm thân hầu việc Ngài.

Hỡi Chúa con, bạn con, hãy thương

dùng ơn giúp con theo Ngài.

Câu 4

4.Nguyện cho con lắng nghe

tiếng Ngài bằng lời trong sángràng.

Vượt trên giông tố của khát vọng,

âm thanh của ý riêng.

Phán cho tâm hồn nên lắng dịu,

nhắc khuyên con hay giục con.

Xin phán, đem lòng con lắng nghe,

Ngài dắt chăn linh hồn.

Mới truy cập