Harold Lillenas
Dịch lời của H. Lillenas

Câu 1

[Ab]1.Tôi nhìn xem [Db]đám [Ab]đông, [Fm]trong chốn ô [Bbm]tội.

[Eb7]Tay xiềng, chân [Ab]xích, [Eb7]luôn ra hiệu kêu [Ab]tôi.

Tôi thầm nghe [Db]Chúa [Ab]khuyên: “Kìa [Ab7]ai đi cứu [Db]chúng?”,

Điệp khúc

[Bbm]Chính tôi vui [Eb7]đáp [Ab]lời: [Eb7]“Lạy Chúa sai [Ab]con.”

[Eb7]Ngài khuyên tôi [Bbm]đến đấy, Chúa đang gọi [Ab]tôi, [Eb7]và tôi vui [Bbm]đáp:

“Chúa [Fm]cứ truyền sai [C]con đến nơi có [F]triệu người chìm trong bến [Bbm]mê.”

Câu 2

[Ab]2.Ai người thân [Db]quyến [Ab]ta, [Fm]đang sống trong [Bbm]tội,

[Eb7]Đêm ngày rên [Ab]siết, [Eb7]ôi trông thật thê [Ab]lương.

Không một ai [Db]đoái [Ab]thương, nào [Ab7]ai lo lắng [Db]đến,

Điệp khúc

[Bbm]Chính tôi vui [Eb7]đáp [Ab]lời: [Eb7]“Lạy Chúa sai [Ab]con.”

[Eb7]Ngài khuyên tôi [Bbm]đến đấy, Chúa đang gọi [Ab]tôi, [Eb7]và tôi vui [Bbm]đáp:

“Chúa [Fm]cứ truyền sai [C]con đến nơi có [F]triệu người chìm trong bến [Bbm]mê.”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập