Dough Holck
Dịch lời của D. Holck

Câu 1

1.Lòng con yêu [Bb]Chúa vô biên,

[C7] nguyện luôn bước [F]đi theo Ngài.

[F] Đời con xin [Gm]hiến dâng Cha [C7]

mãi luôn thành [Fmaj7]tín!

Thập tự xin [Bb]vác theo Cha,

[C7] vượt qua khó [F]khăn trong đời.

[F] Dẹp bao tham [Gm]muốn ý riêng...

[C7] [F] [C7] ...sống theo lời [F]Ngài.

Câu 2

2.Nguyện theo gương [Bb]Chúa khiêm ty,

[C7] đời con sống [F]theo lời Ngài.

[F] Tận tâm chăm [Gm]sóc anh em,

[C7] sống vui đằm [Fmaj7]thắm!

Hầu việc theo [Bb]gót Chúa xưa,

[C7] tìm ai đắm [F]say theo đời.

[F] Dìu ai đang [Gm]bước lang thang...

[C7] [F] [C7] ...dắt đưa về [F]Ngài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập