Nhạc và lời: Trương Văn Xê

Câu 1

1.Khi Chúa sai đi con quyết vâng lời,

theo Chúa suốt đời làm tôi nhỏ bé.

Ra đi rao báo cho người,

tin vui Thiên Chúa muôn đời,

cứu ai lầm than, dìu ai lạc lối.

Năng sức của con xin hiến cho Ngài

dâng Chúa tâm hồn thành kính đơn sơ.

đời thử thách cuốn lôi,

chịu nhiều nỗi đắng cay,

sắc son trong lòng yêu Chúa thủy chung!

Điệp khúc

Chúa kính yêu ôi! Chúa kính yêu ôi!

Xin Cha ban quyền năng cho con.

Con sẽ ra... ...đi khắp bốn phương trời

gieo giống Tin Lành tỏa ngát hương thơm.

Cho nhân gian biết Jê-sus;

vào đời Ngài gánh đớn đau để

cho con người vui hưởng tình yêu!

Câu 2

2.Ân tứ Chúa ban con mãi giữ gìn,

khi Chúa tin dùng làm con gặt tốt.

Ra tay nâng đỡ bao người

đơn hư mất trong đời;

dẫn đưa về nơi bình an, êm ấm.

Ban phát yêu thương, rao báo danh Ngài

con sẽ đi vào đồng lúa trĩu bông.

Không ham danh tiếng chóng qua,

nào màng vật chất hư không,

tín trung theo Ngài trên lối trần gian!

Điệp khúc

Chúa kính yêu ôi! Chúa kính yêu ôi!

Xin Cha ban quyền năng cho con.

Con sẽ ra... ...đi khắp bốn phương trời

gieo giống Tin Lành tỏa ngát hương thơm.

Cho nhân gian biết Jê-sus;

vào đời Ngài gánh đớn đau để

cho con người vui hưởng tình yêu!

Mới truy cập