Sydney E. Cox
Dịch lời của S.E. Cox

Câu 1

[C]Tâm hồn của tôi, [G7]nguyện dâng Chúa [C]đây.

[F]Cứu Chúa thương [C]tôi vui lâm [D7]trần chịu chết [G]thay.

[C]Ôi, tôi nguyện theo [G7]Cứu Chúa [C]trong nơi đầy tăm [F]tối.

[F#dim]Chúa hỡi con [C]theo Ngài vì [D7]Ngài [G7]chết thay [C]con.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập