William J. Kirpatrick ,1897
Dịch lời của Thomas O. Chisholm, 1897

Câu 1

1.Học theo gương [D]Jê-sus, [Ddim]luôn tha thứ [D]nhân từ;

tràn tuôn sức [D]sống cho nhân thế noi [A7]theo.

Học theo gương [D]Jê-sus, [Ddim]yêu thương mỗi [D]linh hồn;

dẫn đưa quay [E7]về Chúa hưởng phước lớn [A]lao.

Điệp khúc

Xin được như [G]Jê-sus, giống như Cha [D]yêu thương:

viếng thăm người [A7]cô đơn, giúp ai nao [D]sờn.

Xin nguyện đem [G]hết lòng giúp đỡ cho [D]tha nhân;

đời ta sẽ [D]thỏa vui, [A7]phước hạnh muôn [D]phần.

Câu 2

2.Học theo gương [D]Jê-sus, [Ddim]khi đang lúc [D]đau buồn;

trình dâng trước [D]Chúa Cha bao mối ưu [A7]tư.

Học theo gương [D]Jê-sus, [Ddim]xin tha thứ [D]cho người

đã gây bao [E7]tội lỗi khiến Chúa gánh [A]thay.

Điệp khúc

Xin được như [G]Jê-sus, giống như Cha [D]yêu thương:

viếng thăm người [A7]cô đơn, giúp ai nao [D]sờn.

Xin nguyện đem [G]hết lòng giúp đỡ cho [D]tha nhân;

đời ta sẽ [D]thỏa vui, [A7]phước hạnh muôn [D]phần.

Câu 3

3.Học theo gương [D]Jê-sus, [Ddim]ra tay giúp [D]muôn người

ngày nay vẫn [D]khát khao sông nước vĩnh [A7]sinh.

Học theo gương [D]Jê-sus, [Ddim]xoa tan vết [D]thương lòng

những ai đang [E7]lầm lỡ bước với thế [A]gian.

Điệp khúc

Xin được như [G]Jê-sus, giống như Cha [D]yêu thương:

viếng thăm người [A7]cô đơn, giúp ai nao [D]sờn.

Xin nguyện đem [G]hết lòng giúp đỡ cho [D]tha nhân;

đời ta sẽ [D]thỏa vui, [A7]phước hạnh muôn [D]phần.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập