John R. Sweney, 1837-1899
Dịch lời của J. B. Mackay

Câu 1

1.Kìa anh [Ab]em đang mỏi mê suốt [Db]đêm trong [Ab]bờ,

Nào cùng [Eb7]nhau ta ra xa ngoài [Ab]khơi.

Rồi mau [Ab]mau quăng lưới nơi nước [Db]sâu đang [Ab]chờ,

Nào cùng [Eb7]nhau ta ra giữa biển [Ab]khơi.

Bao ơn [Eb]lành đợi [Eb7]chờ nào cùng [Ab]nhau ra [Ab]mau,

Mau ra [Eb7]khỏi chỗ luống [Ab]công trong [Eb7]bờ.

Nơi xa [Ab]thẳm sóng [Ab7]trùng dương man [Db]mác sẵn [Bbm]chờ,

Kíp [Ab]ra theo lệnh [Eb7]truyền Chúa [Ab]ta.

Điệp khúc

Nào ra [Ab]khơi, chèo ra [Eb7]khơi,

Nào cùng [Ab]nhau ta ra xa ngoài [Eb7]khơi.

Kìa [Ab]ơn thương xót đang đợi [Db]chờ ngoài [Bbm]xa,

anh em [Ab]cùng nhau ta [Eb7]hãy chèo [Ab]ra.

Câu 2

2.Hồn linh [Ab]anh em mỏi mê suốt [Db]đêm đợi [Ab]chờ,

Nào cùng [Eb7]nhau mau bơi ra ngoài [Ab]khơi.

Lòng tin [Ab]đem giao hết trong tay [Db]Cha nhân [Ab]từ,

Nào cùng [Eb7]nhau ta ra giữa biển [Ab]khơi.

Bao lương [Eb]thực dồi [Eb7]dào từ trời [Ab]cao ban [Ab]cho,

Anh em [Eb7]khỏi thiếu thốn [Ab]chi trong [Eb7]ngày.

Mau vang [Ab]tiếng khẩn [Ab7]cầu Jê-sus [Db]chắc trả [Bbm]lời,

Sẽ [Ab]ban theo nhu [Eb7]cầu chúng [Ab]ta.

Điệp khúc

Nào ra [Ab]khơi, chèo ra [Eb7]khơi,

Nào cùng [Ab]nhau ta ra xa ngoài [Eb7]khơi.

Kìa [Ab]ơn thương xót đang đợi [Db]chờ ngoài [Bbm]xa,

anh em [Ab]cùng nhau ta [Eb7]hãy chèo [Ab]ra.

Câu 3

3.Ngày nay [Ab]Jê-sus phán khi chúng [Db]ta[Ab]thờ,

Rằng chèo [Eb7]mau mau ra xa ngoài [Ab]khơi.

Này anh [Ab]em nghe tiếng yêu thương [Db]Jê-sus [Ab]truyền,

Nào cùng [Eb7]nhau ta ra giữa biển [Ab]khơi.

Mau xa [Eb]lìa bờ [Eb7]này cùng tội [Ab]ô nhân [Ab]gian,

Nơi không [Eb7]thể giải thoát [Ab]cho linh [Eb7]hồn.

Nhìn xem [Ab]Chúa Đấng [Ab7]hằng luôn ban [Db]sức mới [Bbm]hoài,

Sống [Ab]vui trong ơn [Eb7]Ngài thỏa [Ab]thay.

Điệp khúc

Nào ra [Ab]khơi, chèo ra [Eb7]khơi,

Nào cùng [Ab]nhau ta ra xa ngoài [Eb7]khơi.

Kìa [Ab]ơn thương xót đang đợi [Db]chờ ngoài [Bbm]xa,

anh em [Ab]cùng nhau ta [Eb7]hãy chèo [Ab]ra.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập