Nhạc và lời: Trương Văn Xê

Câu 1

1.Lớn tiếng hân hoan ngợi khen danh Jê-sus muôn đời;

phước lớn Chúa ban, ơn rộng sâu hơn biển khơi!

Nhớ mãi không quên, hằng ngày nhờ ơn Chúa dắt dìu,

dẫn đưa đàn chiên trong tình yêu lớn vô biên.

Điệp khúc 1

Lời tạ ơn con xin dâng lên,

chung hòa tiếng ca vang Ha-lê-lu-gia!

Với lòng biết ơn luôn, Ha-lê-lu-gia,

xin thành tâm dâng Chúa.

Lời ngợi... ...khen vang trong không gian,

suốt đời ngát hương thơm Ha-lê-lu-gia!

Tôn thờ danh... ...Chúa suốt cuộc đời.

Câu 2

2.Suốt tháng năm qua nhờ Cha chăm sóc bằng ân cần,

đáp ứng cho con khi cần nhu hay ốm đau.

Chúa đứng bên con, lòng thật bình an không ngã lòng;

vững tâm nhờ Cha luôn ngày đêm thấy an vui.

Điệp khúc 1

Lời tạ ơn con xin dâng lên,

chung hòa tiếng ca vang Ha-lê-lu-gia!

Với lòng biết ơn luôn, Ha-lê-lu-gia,

xin thành tâm dâng Chúa.

Lời ngợi... ...khen vang trong không gian,

suốt đời ngát hương thơm Ha-lê-lu-gia!

Tôn thờ danh... ...Chúa suốt cuộc đời.

Mới truy cập