W. G. Ovens
Dịch lời của Gladys Watkin Roberts

Câu 1

[Eb]1. Jê-sus đau [Ab]đớn, [Bb7]chính bởi vì [Eb]tôi.

Kìa trên cây [Cm]gỗ, thân Chúa [F]mang bao đau [Bb7]thương.

[Eb]Ác uế lăn [Gm]đi xa, tôi [Fm]được tự do mãi.

[F#dim]Chính Jê-sus [Gm]mang đau thương [Bb7]trên thân vì [Eb]tôi.

Câu 2

[Eb]2. Jê-sus Christ [Ab]chết, [Bb7]chính bởi vì [Eb]tôi.

Kìa trên cây [Cm]gỗ cam chết [F]thay cho thân [Bb7]tôi.

[Eb]Chúa chết cho [Gm]tôi nên tôi [Fm]được chuộc mua mãi.

[F#dim]Chính Chúa trút [Gm]hơi nơi Gô-[Bb7]gô-tha vì [Eb]tôi.

Câu 3

[Eb]3. Jê-sus Christ [Ab]sống, [Bb7]chính bởi vì [Eb]tôi.

Vượt qua cơn [Cm]chết, đem sống [F]vinh quang cho [Bb7]tôi.

[Eb]Chính Jê-sus [Gm]đem tôi xa [Fm]rời nọc sự chết.

[F#dim]Chúa sống hiển [Gm]vinh đem bao [Bb7]an ninh vì [Eb]tôi.

Câu 4

[Eb]4. Jê-sus đang [Ab]sống, [Bb7]chính bởi vì [Eb]tôi.

Từ nơi xa [Cm]thẳm, đang sống [F]lo cho tôi [Bb7]nay.

[Eb]Chính Chúa đang [Gm]kêu xin van [Fm]nài vì tôi cả.

[F#dim]Chính Chúa đang [Gm]lo cho tôi, [Bb7]xin Cha vì [Eb]tôi.

Câu 5

[Eb]5. Jê-sus sẽ [Ab]đến, [Bb7]chính bởi vì [Eb]tôi.

Từ thiên cung [Cm]đến, chân Chúa [F]quang lâm nay [Bb7]mai.

[Eb]Khắp năm châu [Gm]muôn muôn dân [Fm]được nhìn xem Chúa,

[F#dim]chúc tán Christ, [Gm]Vua muôn Vua, [Bb7]quang lâm vì [Eb]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập