Stanton W. Gavitt
Dịch lời của S.W. Gavitt

Câu 1

[D]Hát vang [Bm7]lên tôn vinh [F#m]chúc tán Vua muôn [D]đời.

[A7]Jê-sus Christ ban cho ta một cuộc [D]đời [A7]mới.

[D]Cất tiếng [Bm7]ca ngợi [F#m]Cứu Chúa ta không [D]ngừng,

[A7]phước Chúa đã thứ [A7]tha hết bao tội [D]tình.

[A7]Lòng hoàn toàn trong trắng, đâu còn điều [D]ô dơ nào!

[E]Ngài chuộc hồn thân ta, giữ ta bình [A]an [E]vui [A]sống.

[D]Hát vang [Bm7]lên tôn vinh [D]chúc tán Vua muôn [D]đời.

[A7]Sống với Jê-sus ta luôn luôn an [D]bình.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập