Wendell P. Loveless
Dịch lời của W.P. Loveless

Câu 1

[Eb]Biết bao đều gian ác bôi sạch do huyết Gô-gô-[Bb7]tha.

[Bb]Sống trong bài ca mới [Bb7]nhờ quyền năng huyết Gô-gô-[Eb]tha.

[Eb]Chúa muôn đời luôn sống, đem tự do lại [Eb7]cho trần [Ab]thế.

Ngày Jê-sus [Ab]tái lâm hiển [Eb7]vinh sáng tươi huy [C7]hoàng

[Fm]đều do huyết Jê-[Bb7]sus trên Gô-gô-[Eb]tha.

Biết bao đều gian ác sạch do huyết Gô-gô-tha.

Sống trong bài ca mới quyền năng huyết Gô-gô-tha.

Chúa muôn đời luôn sống, tự do lại cho trần thế.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập