Grant Colfax Tullar
Dịch lời của F.A. Breck

Câu 1

1.Có những [F]lúc ngồi suy [F7]nghĩ tới ơn [Bb]Chúa dành cho [F]tôi,

thấy nước [F]mắt trong tim [C7]mình hiu hắt [F]rơi.

Chúa đã đến chịu thay [F7]tôi [F7]bao đớn [Bb]đau từ xa [F]xôi.

Những yếu [F]đuối trong tôi [C7]được Chúa tha [F]rồi!

Điệp khúc

Ôi, ơn [F]sâu dường biển khơi,

Chúa gánh hết tội lỗi tôi,

Ban cho [G7]tôi đầy lòng bình an tươi [C]mới.

Bao gian [F]ác có trong tôi Jê-sus [Bb]đã đóng đinh [F7]rồi;

Chúa đổ [Bbmaj7]huyết để thứ [C7]tha mọi tội [F]tôi.

Câu 2

2.Lắm lúc [F]thấy mình sao [F7]dối trá, kiêu [Bb]hãnh và tham [F]lam,

chẳng xứng [F]đáng đưa tay [C7]nhận ơn Chúa [F]ban!

Cứu Chúa vẫn đầy kiên [F7]nhẫn [F7]theo sát [Bb]tôi, vì yêu [F]tôi,

Chúa lấy [F]hết bao ô [C7]tội đóng đinh [F]rồi!

Điệp khúc

Ôi, ơn [F]sâu dường biển khơi,

Chúa gánh hết tội lỗi tôi,

Ban cho [G7]tôi đầy lòng bình an tươi [C]mới.

Bao gian [F]ác có trong tôi Jê-sus [Bb]đã đóng đinh [F7]rồi;

Chúa đổ [Bbmaj7]huyết để thứ [C7]tha mọi tội [F]tôi.

Câu 3

3.Nắm chắc [F]lấy bàn tay [F7]Cứu Chúa, không [Bb]phút nào lìa [F]xa,

bước với [F]Chúa trên thiên [C7]trình tôi sẽ [F]qua;

Với khúc hát thường trên [F7]môi [F7]dâng tiếng [Bb]ca từ tim [F]tôi,

bởi Chúa [F]lấy bao ô [C7]tội đóng đinh [F]rồi!

Điệp khúc

Ôi, ơn [F]sâu dường biển khơi,

Chúa gánh hết tội lỗi tôi,

Ban cho [G7]tôi đầy lòng bình an tươi [C]mới.

Bao gian [F]ác có trong tôi Jê-sus [Bb]đã đóng đinh [F7]rồi;

Chúa đổ [Bbmaj7]huyết để thứ [C7]tha mọi tội [F]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập