Grant Colfax Tullar
Dịch lời của F.A. Breck

Câu 1

1.Có những lúc ngồi suy nghĩ tới ơn Chúa dành cho tôi,

thấy nước mắt trong tim mình hiu hắt rơi.

Chúa đã đến chịu thay tôi bao đớn đau từ xa xôi.

Những yếu đuối trong tôi được Chúa tha rồi!

Điệp khúc

Ôi, ơn sâu dường biển khơi,

Chúa gánh hết tội lỗi tôi,

Ban cho tôi đầy lòng bình an tươi mới.

Bao gian ác có trong tôi Jê-sus đã đóng đinh rồi;

Chúa đổ huyết để thứ tha mọi tội tôi.

Câu 2

2.Lắm lúc thấy mình sao dối trá, kiêu hãnh và tham lam,

chẳng xứng đáng đưa tay nhận ơn Chúa ban!

Cứu Chúa vẫn đầy kiên nhẫn theo sát tôi, vì yêu tôi,

Chúa lấy hết bao ô tội đóng đinh rồi!

Điệp khúc

Ôi, ơn sâu dường biển khơi,

Chúa gánh hết tội lỗi tôi,

Ban cho tôi đầy lòng bình an tươi mới.

Bao gian ác có trong tôi Jê-sus đã đóng đinh rồi;

Chúa đổ huyết để thứ tha mọi tội tôi.

Câu 3

3.Nắm chắc lấy bàn tay Cứu Chúa, không phút nào lìa xa,

bước với Chúa trên thiên trình tôi sẽ qua;

Với khúc hát thường trên môi dâng tiếng ca từ tim tôi,

bởi Chúa lấy bao ô tội đóng đinh rồi!

Điệp khúc

Ôi, ơn sâu dường biển khơi,

Chúa gánh hết tội lỗi tôi,

Ban cho tôi đầy lòng bình an tươi mới.

Bao gian ác có trong tôi Jê-sus đã đóng đinh rồi;

Chúa đổ huyết để thứ tha mọi tội tôi.

Mới truy cập