Lawrence E. Brooks
Vĩnh Phúc

Câu 1

1.Tôi lang [Bb]thang ngẩn ngơ [Eb]bước chân trên [Gm]đường đời tăm [Bb]tối,

Bao buồn lo [G]đắng cay cô [C]đơn vây chặt [F]tôi.

Đau [Bb]thương và tội [Bb7]lỗi nhận chìm [Cm]tôi trong cuộc [Eb]đời,

Chợt [A]Jê-sus tươi [Bb]cười đưa [F7]bàn tay cứu [Bb]tôi.

Điệp khúc

[Bb]sus lìa ngôi báu vui xuống [G7]dương gian tìm [Cm]tôi,

đem [F7]tôi từ tăm [F7]tối đến chốn [Bb]hiển vinh rạng ngời.

Ban cho niềm vui [D7]mới từng ngày [Cm]tháng trong cuộc [Cm7]đời,

Được [A]nghỉ yên tuyệt [Dm]vời trong [F7]tình yêu Chúa [Bb]tôi.

Câu 2

2.Đau thương [Bb]tôi Ngài mang [Eb]hết nên tôi [Gm]nhẹ nhàng vui [Bb]thỏa,

Bao buồn lo [G]đắng cay năm [C]xưa xa dần [F]xa.

Jê-[Bb]sus là nguồn [Bb7]sống, là tình [Cm]yêu thương tuyệt [Eb]vời,

[A]ước mơ muôn [Bb]đời hy [F7]vọng tôi Chúa [Bb]ôi!

Điệp khúc

[Bb]sus lìa ngôi báu vui xuống [G7]dương gian tìm [Cm]tôi,

đem [F7]tôi từ tăm [F7]tối đến chốn [Bb]hiển vinh rạng ngời.

Ban cho niềm vui [D7]mới từng ngày [Cm]tháng trong cuộc [Cm7]đời,

Được [A]nghỉ yên tuyệt [Dm]vời trong [F7]tình yêu Chúa [Bb]tôi.

Câu 3

3.Lâu nay [Bb]tôi được bên [Eb]Chúa đi trên [Gm]đường dài tươi [Bb]sáng,

Con đường đưa [G]đến nơi muôn [C]năm vui bình [F]an.

Tôi [Bb]ra vào trong [Bb7]lối gặp đồng [Cm]cỏ xanh ngọt [Eb]ngào,

Dòng [A]suối thiêng tuôn [Bb]trào, cho [F7]lòng thôi khát [Bb]khao.

Điệp khúc

[Bb]sus lìa ngôi báu vui xuống [G7]dương gian tìm [Cm]tôi,

đem [F7]tôi từ tăm [F7]tối đến chốn [Bb]hiển vinh rạng ngời.

Ban cho niềm vui [D7]mới từng ngày [Cm]tháng trong cuộc [Cm7]đời,

Được [A]nghỉ yên tuyệt [Dm]vời trong [F7]tình yêu Chúa [Bb]tôi.

Câu 4

4.Hôm nay [Bb]đây bạn ơi! [Eb]Có nghe chăng [Gm]lời mời êm [Bb]ái,

Jê-sus tha [G]thiết yêu thương [C]đang mong chờ [F]ai.

Mau [Bb]quay về cùng [Bb7]Chúa, mời Ngài [Cm]đến trong lòng [Eb]mình,

Ngài [A]thứ tha muôn [Bb]tội, ban [F7]bình an thỏa [Bb]vui.

Điệp khúc

[Bb]sus lìa ngôi báu vui xuống [G7]dương gian tìm [Cm]tôi,

đem [F7]tôi từ tăm [F7]tối đến chốn [Bb]hiển vinh rạng ngời.

Ban cho niềm vui [D7]mới từng ngày [Cm]tháng trong cuộc [Cm7]đời,

Được [A]nghỉ yên tuyệt [Dm]vời trong [F7]tình yêu Chúa [Bb]tôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập