Adolphe C. Adam, 1803-1856
Dịch lời của John S. Dwight, 1813-1892

Câu 1

1.Kìa, vùng trời đông

ngôi sao tin lành soi thánh quang,

Con Trời tự hạ thành nhân

giữa đêm huy hoàng;

Vì lòng Ngài yêu

nhân thế đắm chìm nơi bến mê,

Ra đời làm giá

cao quý cứu chúng sinh về;

Bao năm cảnh đời như giữa

đêm ác tội khiếp kinh,

Hôm nay khắp trời trông

quang cảnh diệu vinh.

Điệp khúc

Chúa sinh giờ đây,

Đêm thánh vinh quang vui vẻ bấy!

Đêm phước hạnh đấy,

Đêm hòa bình, đêm an ninh,

Đêm Chúa từ ái,

Chính đêm -sus giáng sinh.

Câu 2

2.Mục đồng gặp ngay Anh Nhi

trong chuồng chiên đáng thương,

Đơn thành thờ lạy

Thần Nhân hiển vinh lạ thường;

Tìm thờ lạy Vua

xưa bác sĩ nhìn sao ruổi dong,

Nay ta thành kính

cùng tôn Chúa cách hết lòng;

Jê-sus trải trường đau khổ

thương cảm nhược điểm ta,

Ban ơn giữ gìn ta khỏi

mưu quỷ quyền ma.

Điệp khúc

Chúa sinh giờ đây,

Đêm thánh vinh quang vui vẻ bấy!

Đêm phước hạnh đấy,

Đêm hòa bình, đêm an ninh,

Đêm Chúa từ ái,

Chính đêm -sus giáng sinh.

Câu 3

3.Ngài từng dạy ta

nên yêu thương cùng nhau chớ phai,

Yêu là luật Ngài,

bình an ấy tin lành Ngài;

Ngài vì tội

nên bẻ xích xiềng ma quỷ kia,

Danh Ngài truyền đến,

bao áp chế thảy xa lìa;

Ta nên hết lòng tôn kính

danh Đấng vừa giáng sinh,

Dâng lên khúc thần ca

cám ơn Chúa diệu vinh.

Điệp khúc

Chúa sinh giờ đây,

Đêm thánh vinh quang vui vẻ bấy!

Đêm phước hạnh đấy,

Đêm hòa bình, đêm an ninh,

Đêm Chúa từ ái,

Chính đêm -sus giáng sinh.

Mới truy cập