Norah E. Burne
Dịch lời của Leland Green

Câu 1

[C]Vinh quang [F]Ha-lê-[C]lu-[Bdim]gia!

[C]Đời tự do trong [G7]Ngài;

[C]Vinh quang [F]Ha-lê-[C]lu-[A7]gia!

Một [G]cuộc sống [D7]mới từ [G]nay.

Muôn [C]tội quyền [C]Ngài buông tha,

Vui [Am]mừng về miền nhà [C]Cha,

để [F]đời đời [D7]sống bên [G]Ngài.

[C]Vinh quang [F]Ha-lê-[C]lu-[A7]gia!

Chúng [Dm]ta chờ [G7]Chúa hồi [C]lai.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập